VA PURPOSE

Mēs esam atbalsts uzņēmumiem ilgtspējas un sociālās atbildības plānu attīstībā un mērķu sasniegšanā

Par mums

Uzņēmumu loma mainās un gaidas pret tiem pieaug. Sabiedrības, bet jo īpaši investoru un starptautisku sadarbības partneru vidū palielinās vides, sociālo un pārvaldības principu nozīme, ko pazīstam arī kā ESG (Environmental, Social & Governance). Šo risku apzināšana biznesa plānos ir svarīgs punkts, lai lemtu par investīcijām un iekļūtu piegādes ķēdē, tādējādi mudinot uzņēmumus pievērst tam lielāku uzmanību. Uzņēmuma sniegums vides, sociālās atbildības un pārvaldības jautājumos ir arī cieši saistīts ar uzņēmuma rezulātiem.

Apvienojot dažādu nozaru profesionāļus, palīdzēsim uzņēmumiem veidot un komunicēt savus ilgtspējas un sociālās atbildības plānus.

VA PURPOSE:

Elīna Egle
Partnere
Elizabete van der Steina
Konsultante
Ralfs Vīlands
Partneris
Vladlens Kovaļevs
Partneris
Darbības jomas

Uzņēmuma būtiskuma analīze

Izpratne par savu ekonomisko, vides un sociālo ietekmi ir pirmais solis ilgtspējas ieviešanai uzņēmumā. Būtiskuma analīze palīdz izvirzīt uzņēmuma ilgtspējas prioritātes un mērķtiecīgi ieguldīt resursus virzienos, kas ietekmē gan uzņēmumu, gan tā iesaistītās puses. Tāpēc ir īpaši svarīgi veidot dialogu ar saviem piegādātājiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem, investoriem, politikas veidotājiem, NVO un citām iesaistītām pusēm šajā procesā.

Ilgtspējas stratēģijas izstrāde

Zinot sava uzņēmuma ekonomisko, vides un sociālo ietekmi, ir iespējams mērķtiecīgi plānot, novērst vai mazināt riskus un radīt jaunas attīstības iespējas uzņēmumam un sabiedrībai. Ilgtspējas stratēģijas mērķiem ir jāiet roku rokā ar kopējiem uzņēmuma attīstības plāniem. Skaidri un izmērāmi īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, rīcības plāns to sasniegšanai, regulāra to mērīšana un vadības komandas iesaiste, ir veiksmīgas ilgtspējas stratēģijas pamats.

ESG // Ilgtspējas ziņojuma izstrāde

Atkarībā no uzņēmuma lieluma un nozares, ir periodiski jāziņo par saviem ilgtspējas rādītājiem un sasniegumiem. Vairumam uzņēmumu to pieprasa regulējums, tāpēc tas ir obligāti. Periodisks novērtējums par progresu balstoties uz starptautiski atzītām nefinanšu ziņošanas vadlīnijām un standartiem (piem. GRI, Nasdaq u.c.) ir caurskatāmības, atvērtības un uzticības pamats darbā ar iesaistītām pusēm.

Ilgtspējas komunikācija

Komunikācijai ir būtiska loma ilgtspējas līderības veidošanā, bet nereti visgrūtāk realizējamā. Tikai tad, kad ir skaidri ilgtspējas mērķi un plāni, var ķerties klāt visaptverošai komunikācijas programmai. Tas ir kā pēdējais solis dažādu vides un sociālo aktivitāšu projektu realizēšanā, lai neradītu “zaļmaldināšanas” un attiecīgi reputācijas riskus savam uzņēmumam.

CO2 pēdas aprēķināšana

Eiropas Savienības Zaļais kurss uzliek valstīm izaicinošus SEG emisiju samazināšanas mērķus, kuru sasniegšanā jāiesaistās arī uzņēmumiem. Jau tagad ārvalstu  un vietējie uzņēmumi saviem piegādātājiem var pieprasīt informāciju par produkta vai pakalpojuma ietekmi uz klimatu. Uzņēmuma CO2 pēdas noteikšana, klimata mērķu izvirzīšana un CO2 samazināšanas plāns palīdzēs veiksmīgāk eksportēt un sasniegt Zaļā kursa mērķus.

Ilgtspējīgu produktu izstrāde un ekomarķējums

Produktu dzīves cikla analīze jeb LCA (Life Cycle Assessment) ir viena no galvenajām metodoloģijām, kā izprast un uzlabot sava produkta vides ietekmi. Tikai apzinoties un samazinot sava produkta lielākās ietekmes, uzņēmums var pozicionēt produktu kā ilgtspējīgu, nepieļaujot “zaļmaldināšanas” kļūdas.

Raksti mums!

elina.egle@vilands.lv

T: (+371) 29 654 616
(+371) 26 826 777


BRĪVĪBAS IELA 40-39,
RĪGA, LV-1050